Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Reactie

Naam bezorgde burger (dré hopmans)
Plaats utrecht
Datum 6 februari 2023

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen dit wetsvoorstel?
Onderwerp: Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen
Sub-onderwerpen:
- eerst fysiek, vervolgens hybride en bij hoge uitzondering volledig digitaal.
- volledig digitaal voor noodsituaties.
- volledig digitaal vereist grondige motivering waarom fysiek/hybride niet mogelijk is.
- volledig digitaal is niet het nieuwe ‘normaal’; amper 15% nog interesse voor volledig digitaal vergaderen na einde COVID-19 maatregelen.
- volledig digitaal meer geschikt voor gewone vergaderingen, minder tot niet voor algemene vergaderingen.
- volledig digitaal mag leden niet structureel ‘buitensluiten’.
- volledig digitaal dan moeten leden deze ten minste kunnen volgen.
- volledig digitaal niet inzetten voor zeer ingrijpende beslissingen.
- mandaat voor volledig digitaal vergaderen niet voor onbepaalde tijd toestaan; dit werkt misbruik in de hand; zeker als nieuwe leden de wettelijke regels onvoldoende tot niet kennen.

- grote vraagtekens bij financiële gevolgen; uurtarief notaris eerder zo’n €200 en geen €54; benodigde uren kunnen meer bedragen bij verouderde statuten; notaris mag uitsluitend statuten verleiden als statuten niet in strijd met de wet zijn, anders moet notaris zijn ministerieplicht weigeren te verlenen.

- bijzondere aandacht als leden afgevaardigden zijn en hun achterban moeten kunnen raadplegen.

Bijlage