Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zoetermeer
Datum 25 januari 2023

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen dit wetsvoorstel?
Hooggeachte minister,

Betreft: Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Hiermee geef ik u mijn zienswijze op bovenvermelde wet die in voorbereiding is.

Primair:
Bezwaar maak ik dat de Algemene Vergaderingen (AV) van beursgenoteerde ondernemingen bij aanname van de wet niet meer fysiek bijgewoond kunnen worden. Het fysiek aanwezig zijn is een randvoorwaarde. Het via elektronische weg bijwonen van de AV dient als mogelijkheid aangeboden worden, maar kan niet tot doel hebben dat dit de enige manier is om de AV bij te wonen.
Er gaat namelijk gelukkig veel goed in corporate Nederland, maar helaas gaan er zo nu en dan ook zaken fout, en vaak voorzienbaar. De waarborg die de AV biedt, ook aan de wetgever, om niet enkel met de nationale toezichthouders en rechterlijke instanties misstanden aan te pakken, maar dit ook een verantwoordelijkheid voor aandeelhouders te laten zijn, is er één waarvan de praktijk leert dat het beter is deze stevig in stand te laten; leg de verantwoordelijkheden daar waar deze primair liggen, waar de belangen zijn om tijdig bij te sturen en faciliteer de daarbij behorende inrichting en dat is de AV.

Secundair speelt ook:
Mensen zijn gehecht aan het ontwikkelen en het behoud van relaties binnen een groep en het in verbinding blijven met andere mensen. Mensen hechten aan sterke, stabiele relaties met andere mensen. Deze één op één contacten doe je op in de fysieke AV en niet via een elektronisch communicatiemiddel. ”Zoom” , “Teams” etc... kunnen gerust beschouwd worden als een innovatieve en creatieve aanvulling, maar wel afstandelijk. (Zo wordt dat ook op de werkvloer ervaren)
Kortom,.... daarom doe ik een klemmend beroep tot heroverweging;

Met vriendelijke groet,
Frederik Trading