Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Reactie

Naam Stichting VvE Belang (mr C.J.C.M. Oomen)
Plaats Oosterhout
Datum 3 februari 2023

Bijlage