Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Alphen aan den Rijn
Datum 3 februari 2023

Vraag1

Hoe kijkt u aan tegen dit wetsvoorstel?
Ik ben tegen een algemene vergadering die uitsluitend digitaal is.
Elkaar in de ogen kijken, lichaamstaal, houding, uitstraling, face tot face, de andere aanwezigen gelijktijdig kunnen gadeslaan/observeren, sfeer proeven, informele contacten om de ander te vragen naar de beweegredenen, motivaties en dergelijke, en ook het persoonlijke (privé) wel en wee, zijn en blijven van groot belang om samen een goede en gezonde basis en betrokkenheid te creëren voor het bepalen van de koers, het beleid van/voor de rechtspersoon en besluiten te nemen. Dit komt niet alleen de rechtspersoon ten goede maar ook andere betrokkenen, zoals b.v. de werknemers.
Tegen een hybride vergadering heb ik geen bezwaar.