Besluit DigiD Zakelijk Belastingdienst

Reactie

Naam ellentimmer.com (Ellen Timmer)
Plaats Rotterdam
Datum 1 juli 2024

Vraag1

Wilt u reageren op deze wijziging van het Besluit digitale overheid? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Uit het consultatiedocument blijkt dat de wijziging geen betrekking heeft op zzp'ers ("Daarnaast kan het middel niet worden gebruikt door eenmanszaken (natuurlijke personen in de uitoefening van beroep of bedrijf) aangezien zij al kosteloos aangifte kunnen doen door gebruik van hun eigen DigiD.").
In paragraaf 6.1 zegt u dat het alleen gevolgen zou hebben voor "zelfstandig bevoegde bestuurders van rechtspersonen".
VRAAG: Hoe zit het met vertegenwoordigers (meestal vennoten) van personenvennootschappen (vennootschap onder firma, maatschap, commanditaire vennootschap)? Het is aan te bevelen dat u in de toelichting daar aandacht aan besteedt.