Diplomamodel mbo

Deze conceptregeling bevat een model en technische veiligheidseisen voor zowel het diploma als de resultatenlijst voor het mbo. De regeling zal naar verwachting per 1 augustus 2012 in werking treden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-06-2011
Einddatum consultatie 14-07-2011
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

• Meer transparantie en eenduidigheid van de informatie op diploma’s en resultatenlijsten ten behoeve van examenkandidaten, het bedrijfsleven en instellingen voor vervolgonderwijs.
• Tegengaan van diplomafraude.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Examenkandidaten (studenten en examendeelnemers), mbo instellingen, bedrijfsleven en instellingen voor vervolgonderwijs.

Verwachte effecten van de regeling

Voor examenkandidaten, bedrijfsleven en instellingen voor vervolgonderwijs:
• Meer zekerheid dat er voldoende en transparante informatie op het diploma en de resultatenlijst wordt vermeld.
• Meer inzicht in de prestaties van de examenkandidaten.
• Meer zekerheid over de echtheid van diploma’s en resultatenlijsten.

Voor mbo instellingen:
• Zorgen dat de informatie op diploma’s en resultatenlijsten voldoet aan de in de regeling vastgestelde eisen.
• Voor diploma’s en resultatenlijsten gebruikmaken van papier dat voldoet aan de in de regeling vastgestelde veiligheidseisen.

Doel van de consultatie

Het verzamelen van reacties over de inhoud van de conceptregeling. De reacties worden betrokken bij de afwegingen betreffende de definitieve regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.