Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Mogelijkheden versterking maatregelen ter voorkoming van dividendstripping

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Heerlen
Datum 25 januari 2022

Vraag1

In totaal legt het kabinet in dit document veertien vragen voor waar het kabinet graag een reactie op ontvangt. In onderdeel 6 drie algemene vragen en in onderdeel 7 zijn, bij de uitgebreidere beschrijving van de oplossingsrichtingen, in totaal elf vragen opgenomen die meer zien op de specifieke oplossingsrichtingen.
Zie bijgaand document met onze opmerkingen. Wij zijn graag bereid onze antwoorden nader toe te lichten of meer algemeen mee te denken over oplossingen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht