Maatwerksubsidie Djewels

Reactie

Naam TU Eindhoven (dr.ir. M.T. de Groot)
Plaats Eindhoven
Datum 17 november 2023

Vraag1

Met deze consultatie wordt u in staat gesteld te reageren op het voornemen van de minister van EZK en de instrumentkeuze.
Laat mij beginnen door te zeggen dat ik als voormalige werknemer van Nobian en HyCC niet helemaal objectief kan zijn in dit dossier. Toch schrijf ik deze reactie volledig vanuit mijn rol als universitair hoofddocent aan de TU Eindhoven, waar mijn collega’s en ik onderzoek doen naar geavanceerde alkaline technologie.

Ik ben voorstander van het toekennen van subsidie aan het DJEWELS project, om zo dit project eindelijk te realiseren. Belangrijkste reden hiervoor is dat het heel belangrijk is om pilot- en demonstratieprojecten uit te voeren op het gebied van groene waterstof. Er wordt vaak gesuggereerd dat de benodigde water elektrolyse technologie al een rijpe technologie is, die we zonder problemen op grote schaal kunnen toepassen, maar andere Europese pilot en demonstratieprojecten laten zien dat dit niet zo is: veel van deze projecten kampen met technische problemen. Pilot en demonstratie projecten zijn daarom cruciaal om de technologie te valideren, voordat we miljarden gaan uitgeven aan de echt grote groene waterstoffabrieken, die we nodig hebben om de energietransitie een succes te maken.

De geavanceerde alkaline waterelektrolyse technologie die in het DJEWELS project wordt toegepast is een technologie die zeker meer piloting en demonstratie verdient: alkaline technologie heeft namelijk als voordeel dat het minder afhankelijk is van zeldzame materialen dan concurrerende technologieën en heeft ook geen PFAS nodig. Daarmee lijkt het uitermate geschikt voor grootschalige opschaling. Alkaline technologie heeft echter ook nog nadelen: zware electrolyzers, een relatief groot benodigd vloeroppervlak en flexibiliteitslimiteringen. Juist deze nadelen worden met geavanceerde alkaline waterelektrolyse geadresseerd. Wij doen hier aan de TU Eindhoven onderzoek naar op laboratoriumschaal, maar om grootschalig gebruik mogelijk te maken is het belangrijk dat de technologie ook goed wordt gepilot en gedemonstreerd. Daarin voorziet het DJEWELS project en daarom verdient dit project ondersteuning.