Introductie conservatoire afname van celmateriaal voor DNA-onderzoek

Reactie

Naam L.J. Saarloos
Plaats Alkmaar
Datum 10 mei 2023

Vraag1

Wat is uw reactie op het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Een technische opmerking voor de praktijk t.a.v. minderjarigen.
In de MvT lees ik op blz. 26:
"In de wet wordt neergelegd dat als het gaat om veroordeelden aan wie een taakstraf als bedoeld
in artikel 77h, eerste lid, onder a, Sr is opgelegd, het moet gaan om een taakstraf van ten minste
veertig uren."
Ter verduidelijking zou in de MvT kunnen worden toegelicht of dit uitsluitend geldt voor het onvoorwaardelijk opgelegde deel van de straf, of dat de bedoeling is dat ik ook gaat gelden voor b.v. een taakstraf van 40 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk.