Besluit ter implementatie Europese blauwe kaart richtlijn

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Almere
Datum 11 maart 2023

Vraag1

Wat vindt u van het gehele concept-besluit?
Er zijn meer betrokkenen. Op de arbeidsmarkt drukken arbeidsmigranten, zowel hoog als lager opgeleid, oudere werkzoekende Nederlanders uit de markt. Dit laatste blijkt uit een hardnekkige groep werklozen en een leger zelfstandigen dat in aantal een miljoen overstijgt maar dat qua inkomsten extreme variatie laat zien - de term zzp wordt niet zelden gelijk gesteld met "zelfstandig zonder poen" (dus weinig inkomsten, vaak nog onder bijstandsniveau). Juist op de arbeidsmarkt voor ICTers wordt extreem op leeftijd gediscrimineerd, zowel ten aanzien van leeftijd als t n aanzien van kwalificaties: een oudere met uitstekende opleiding en dito werkervaring wordt al snel als een bedreiging voor de jongere leidinggevende gezien en krijgt dus geen werk. Het vermeende tekort aan personeel is deels terug te voeren op discriminatie dus art. 1 van de grondwet. Het vereenvoudigen van de inzet van buitenlandse werknemers zal dat probleem juist vergroten.
Het voorstel dient ingetrokken te worden en vervangen door regels die de inzet van reeds aanwezig talent/potentieel stimuleren.