Wet Strafbaarstelling Ecocide

Reactie

Naam A. Drechsler
Plaats Amsterdam
Datum 10 augustus 2023

Vraag1

Op welke manier denkt u dat strafbaarstelling Ecocide een bijdrage gaat leveren aan een gezonder, beter milieu?
Met zicht op de actuele nationale wetgeving worden de ernstigheid en gevolgen van onvoldoende milieubescherming riskant onderschat, wat op globaal niveau actueel zichtbare en meetbare consequenties oplevert. Ontkenning van de urgentie voor bescherming van biodiversiteit, milieu en klimaat zowel pogingen ter devaluatie van het inzet tot een ideologie fungeren als legitime politische redenering- en afweermechanismen. Economische systemen o.a. blijven hierin onder de actuele rechtspraak volledig onaantastbaar.
Met strafbaarstelling Ecocide zou dit discours van richting veranderen als er vanuit de wetgeving indringende sancties aan strafrechtelijk incoherent gedrag gehecht zou worden. Ingrijpende consequenties zouden afschrikkend effect kunnen hebben en de gewichtigheid van belangstelling communiceren, daardoor ongewenst gedrag mitigeren of elimineren.
Ook zou het strafrechtelijk vervolgen van milieuschadelijke activiteiten als incentive kunnen dienen, om duurzame bronnen en processen te implementeren. Zo zou bijvoorbeeld door opgelegde sancties de economische rendabiliteit van de fossiele industrie verzwakken, wat het op lange termijn potentieel dwangbar maakt om naar duurzamere alternatieven uit te wijken.
Systematische verandering ter behouding van een leefbaar milieu is onmisbaar op grootschalig niveau. De strafbaarstelling Ecocide in Nederland zou een sterke, zinvolle maatregel voorstellen, met potentieel tot imitatie op internationaal vlak.

Vraag2

Wat kunt u bijdragen om strafbaarstelling Ecocide verder te brengen?
Naast het stemmen voor de desbetreffend ondersteunende partij zowel voortdurende communicatie ter bewustwording in de directe privé omgeving, beschouw ik het als cruciaal om belangstelling en urgentie van voorgesteld wet bij volksvertegenwoordigers te benadrukken. Dit zou o.a. gebeuren in vorm van uitgebrachte moties als actief lid van een partij, door campagne te voeren ivm de aankomende verkiezingen en het aansluiten aan organisaties zoals Stop Ecocide NL.