Wijziging Aanbestedingswetgeving inzake e-factureren (implementatie richtlijn 2014/55/EU)

Op basis van de Europese richtlijn 2014/55/EU moeten aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven voor overeenkomsten waarop de aanbestedingsrichtlijnen of concessierichtlijn van toepassing zijn, elektronische facturen (e-facturen) kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de EU-norm en lijst van syntaxen. Deze eisen worden met voorliggende wijziging van de Aanbestedingswetten (zie kopje “concept regeling”) en Aanbestedingsbesluiten (zie kopje “meer informatie”) geïmplementeerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-05-2017
Einddatum consultatie 14-06-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel van de richtlijn 2014/55/EU is om handelsbelemmeringen, voortkomend uit de aanwezigheid van verschillende juridische voorschriften en technische normen inzake e-facturering in lidstaten, weg te nemen en daarmee de interne markt te stimuleren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De eisen gelden voor alle aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven.

Verwachte effecten van de regeling

De verwachting is dat e-factureren tussen het bedrijfsleven en aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven een grote vlucht gaat nemen. Daarnaast wordt er een positief effect verwacht op het gebruik van e-facturen tussen bedrijven onderling. Bedrijven en overheden gaan met dit voorstel samen versneld profiteren van de voordelen die samenhangen met e-factureren.

Doel van de consultatie

Het doel is om aanbestedende diensten, speciale-sectorbedrijven, bedrijven en burgers te informeren over de wijzigingen in voorbereiding en gelegenheid te bieden om te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk. De voorgenomen wijzigingen liggen echter wel grotendeels vast. Dit vanwege de eisen die in richtlijn 2014/55/EU zijn geformuleerd.

Meer informatie

  • Beantwoording vragen uit het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving(IAK)

  • Nota van toelichting Aanbestedingsbesluit ivm e-factureren

  • Wijziging Aanbestedingsbesluit ivm e-factureren