elektronisch deponeren jaarrekening

Reactie

Naam Vaktechnische commissie SRA (RA N.A. de Vos)
Plaats Groot-Ammers
Datum 20 juni 2022

Vraag1

Tot en met 24 juni 2022 kan worden gereageerd op deze voorgestelde wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister.
Wij onderkennen het belang en het voordeel van digitaal rapporteren. Daarbij is het echter wel belangrijk dat deze digitale rapportage op een betrouwbare en tijdige wijze kan worden gedaan. Op die punten zien we wel bezwaren in het huidige voorstel om de wijziging in te laten gaan per 1 januari 2023. Momenteel zijn er nog lopende discussie over de exacte invulling van SBR voor grote ondernemingen en zijn ook belangrijke softwareleveranciers nog niet klaar voor deze volgende stap. Dat zou er toe leiden dat bij de implementatie per 1 januari 2023 er geen sprake is geweest van een testjaar en het zelfs kan zijn dat bepaalde leveranciers nog niet klaar zijn voor de overgang naar deze wijze van rapporteren en rapportages uitgesteld moeten worden. Om deze twee zwaarwegende redenen zouden wij graag zien dat het voorstel voor de wetswijziging pas wordt ingevoerd nadat er een testjaar is geweest waarin softwareleveranciers, opstellers van jaarrekeningen en accountants hebben kunnen kennismaken met deze nieuwe wijze van rapporteren en bij de startdatum van deze overgang het systeem en proces zijn geëvalueerd en aangepast o.b.v. de bevindingen in het testjaar.