Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

elektronisch deponeren jaarrekening

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Utrecht
Datum 14 juni 2022

Vraag1

Tot en met 24 juni 2022 kan worden gereageerd op deze voorgestelde wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister.
Wordt in voldoende mate onderkend dat op het deponeren van jaarrekeningen voor Algemene Pensioenfondsen (APF) een afwijkende situatie van toepassing is?! Een APF is ALTIJD een Stichting (met dus 1 inschrijving in het handelsregister van de KvK). Binnen die Stichting worden een of meer collectiviteitkringen (“quasi-entiteiten”) geadministreerd. Tussen deze quasi-entiteiten mag onderling op geen enkele wijze vermogensvermenging plaatshebben en die quasi-entiteiten kunnen en mogen ook NIET geconsolideerd of gecombineerd worden. Een APF deponeert één jaarverslag waarin voor elke quasi-entiteit afzonderlijk een volledige jaarrekening wordt opgenomen. De taxonomie voor het genereren van de XBRL dient derhalve te ondersteunen dat voor een en dezelfde enkelvoudige juridische entiteit (de Stichting) meerdere enkelvoudige jaarrekeningen kunnen worden gedeponeerd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht