Besluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers

Reactie

Naam NVVK (M. Florijn)
Plaats Utrecht
Datum 27 maart 2024

Bijlage