Besluit verplicht elektronisch communiceren professionele wettelijke vertegenwoordigers

Reactie

Naam Horus (R Douwstra)
Plaats Ede
Datum 20 maart 2024

Vraag1

Wilt u reageren op deze algemene maatregel van bestuur? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.
Als vertegenwoordigers van Horus, NBPM en de NBBI, drie prominente brancheorganisaties voor bewindvoerders, curatoren en mentoren, willen we graag onze visie delen op het voorstel voor digitale communicatie zoals gepresenteerd in de internetconsultatie.

Wij onderschrijven het principe van digitale communicatie en zijn ervan overtuigd dat de integratie van een digitaal platform zoals Kei voor de rechtbanken aanzienlijke efficiëntievoordelen kan opleveren. Deze overstap belooft een aanzienlijke tijdsbesparing en een stroomlijning van het communicatieproces.

Echter, onze zorg richt zich op de reikwijdte van deze digitale transitie. De discussie lijkt niet alleen te gaan over de jaarlijkse indiening van documenten door curatoren, mentoren en beschermingsbewindvoerders, maar ook over de dagelijkse operationele processen. De term "voortgang van de beschermingsmaatregelen" suggereert een breed scala aan digitale communicatieverplichtingen die verder gaan dan de huidige afspraken.

Wij willen benadrukken dat eerdere overeenkomsten met de IVO Rechtspraak duidelijke richtlijnen hebben vastgesteld over de implementatietijdlijn van digitale communicatie. Deze afspraken gaven aan dat een wettelijke verplichting voor digitale communicatie op korte termijn niet aan de orde zou zijn.

Daarnaast merken wij op dat, gezien de huidige voortgang en capaciteit van de rechtbanken in de adoptie van digitale processen, het onrealistisch lijkt dat zij op korte termijn klaar zullen zijn voor een volledige digitale overgang. Gezien de bestaande werkdruk bij de rechtbanken, betwijfelen wij sterk hun vermogen om binnen afzienbare tijd een volledige digitalisering van alle dossiers te bewerkstelligen.

Het is in dit licht dat wij oproepen tot een zorgvuldige heroverweging van de voorgestelde digitale communicatiestrategie, met bijzondere aandacht voor de implementatietijdlijn en de capaciteit van alle betrokken partijen om aan deze nieuwe eisen te voldoen.

Met vriendelijke groeten,

René Douwstra, Secretaris, namens Horus

Anton van den Ham, Voorzitter, namens NBBI

Kirsten van Hall, Waarnemend voorzitter, namens NBPM