Wet elektronische indiening dagvaarding

Het wetsvoorstel neemt de wettelijke belemmeringen voor het elektronisch indienen van de dagvaarding weg.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-07-2010
Einddatum consultatie 05-09-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Een civiel geding is aanhangig vanaf het moment van dagvaarden. Thans dient ter voorkoming van het verval van de aanhangigheid het oorspronkelijk exploot van dagvaarding te worden overgelegd aan de griffie. Dit brengt met name bij bulk-incassozaken een zware papieren en administratieve last met zich. Door de mogelijkheid te creëren een afschrift van de dagvaarding elektronisch in te dienen wordt deze last verlicht. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop indiening dient plaats te vinden, alsmede de regels die aan de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van het indienen worden gesteld, zullen bij of krachtens AMvB nader worden bepaald. Besloten is de mogelijkheid van elektronisch indiening gefaseerd in te voeren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers en bedrijven
Gerechtsdeurwaarders
Rechtspraak

Verwachte effecten van de regeling

Het wetsvoorstel is een volgende stap in de digitalisering van de civiele procesvoering.

Doel van de consultatie

Belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid bieden inhoudelijk te reageren op het wetsvoorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Alle onderdelen.