Energiebesluit (AMvB Energiewet)

Reactie

Naam AH Management & Advies (AA Hanemaaijer)
Plaats Naaldwijk
Datum 28 oktober 2023

Vraag1

Wilt u reageren op het Energiebesluit? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden. Zie ook de 'leeswijzer' in de nota van toelichting.
Waarom is het energiebesluit een onleesbaar en veel te groot document geworden zonder de essentie weer te geven. Als ik bij doorlezen slechts 95% algemene overbodige tekst lees concludeer ik dat er geen cq onvoldoende kennis is van de energiewet. Graag een leesbaar kort document met de essentie in een samenvatting en verwijzing naar artikelen

Vraag2

Zie de 'leeswijzer' in de nota van toelichting t.a.v. artikel 3.21.5: "Onderdeel van deze grondslag is de uitwerking van de voorwaarden waaronder een ontheffing afgegeven kan worden aan een infrastructuurbedrijf. De in dit stuk opgenomen conceptvoorschriften moeten uitdrukkelijk beschouwd worden als een concepttekst. Voor de verdere uitwerking van dit onderdeel worden belanghebbenden gevraagd naar de gewenste invulling van deze grondslagen en mogelijke aanscherping van criteria inzake de beoordeling van de bijdrage van een activiteit aan de energietransitie en de wijze waarop aangetoond kan worden dat een marktpartij in casu een bepaalde activiteit niet wil of kan uitvoeren."
De leeswijzer geeft geen enkele duidelijkheid en dus is dit slechts verwarring zaaien