Verbetering van de executoriale verkoop van onroerende zaken

In dit wetsvoorstel worden wijzigingen voorgesteld in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering met als doel de executoriale verkoop van onroerende zaken (vooral huizen) transparanter en toegankelijker te maken voor particulieren zodat de opbrengst van te veilen zaken hoger zal zijn.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 25-03-2010
Einddatum consultatie 31-05-2010
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het doel is de executoriale verkoop van onroerende zaken (vooral huizen) transparanter en toegankelijker te maken voor particulieren zodat de opbrengst van te veilen zaken hoger zal zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Huizenkopers, huiseigenaren, notarissen, hypothecair financiers, bedrijven die internetveilingen organiseren, makelaars.

Verwachte effecten van de regeling

In het wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt dat de executoriale verkoop van onroerende zaken zoals woningen ook via internet kan plaatsvinden. Doordat de executoriale verkoop van onroerende zaken via internet transparanter zal zijn en beter toegankelijk voor particuliere kopers dan de veiling in een zaal, zullen naar verwachting meer mensen bieden. De huiseigenaar wiens huis op deze wijze in het openbaar wordt verkocht, zal daardoor met een beperktere restschuld achter kunnen blijven. Bedrijven die internetveilingen aanbieden kunnen hun aanbod uitbreiden met onroerende zaken, mits zij voldoen aan de voorwaarden van veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid die bij algemene maatregel van bestuur zullen worden vastgesteld. De notaris zal, doordat het mogelijk zal zijn via internet een onroerende zaak te veilen, zijn toezichthoudende rol anders moeten invullen. De notaris zal erop toezien dat het digitale biedingsproces ordelijk verloopt en alle bieders gelijke kansen hebben en houden. De hypothecair financier wordt verplicht gesteld in bepaalde gevallen het huurbeding in te roepen. De kosten van de veiling komen ten laste van de hypothecair financier. De makelaar tot slot, zal vaker betrokken worden bij het zorgen voor bezichtigingen van te veilen woningen.

Doel van de consultatie

Het bieden van inzicht in de voorgestelde wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en in het Burgerlijk Wetboek en het verkrijgen van reacties hierop.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het conceptwetsvoorstel en de memorie van toelichting