Experimenten met een nieuw stembiljet

De AMvB voorziet erin dat bij toekomstige verkiezingen kan worden geëxperimenteerd met een nieuw type model stembiljet in het stemlokaal.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-10-2015
Einddatum consultatie 01-11-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Staatsrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het experiment heeft twee doelen:
• de telling van de stembiljetten makkelijker en dus sneller laten verlopen.
• waar mogelijk de toegankelijkheid van het stembiljet te verbeteren voor kiezers.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Kiezers, stembureauleden en gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling

Het formaat van stembiljetten waarmee kan worden geëxperimenteerd is kleiner dan het huidige stembiljet. De verwachting is dat stembureauleden daardoor de stembiljetten makkelijker en sneller zullen kunnen tellen. Beoogd wordt ook om waar mogelijk de toegankelijkheid van het stembiljet te verbeteren voor kiezers. Het gebruik van bijvoorbeeld logo’s van politieke groeperingen en mogelijk ook foto’s van kandidaten op het stembiljet kan daaraan bijdragen. Daarnaast biedt het kleinere formaat van het stembiljet mogelijkheden om hulpmiddelen te ontwikkelen voor kiezers met een visuele beperking.

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belanghebbenden te informeren en hen de gelegenheid te bieden hun reactie te geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Zowel op het ontwerpbesluit als op de nota van toelichting.

Meer informatie