Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit ex ante financiering depositogarantiestelsel

Het kabinet heeft besloten de financiering van het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) te hervormen. Vanaf 1 juli 2012 zullen banken elk kwartaal een bijdrage moeten storten in een fonds ten behoeve van depositogarantie. Hiertoe wordt het besluit Bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft aangepast. Banken en andere betrokkenen worden uitgenodigd te reageren op de voorgestelde wijzigingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-08-2011
Einddatum consultatie 11-09-2011
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Op dit moment wordt het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) volledig achteraf gefinancierd. Dat wil zeggen dat banken pas betalen wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, dus wanneer bij een bank betalingsonmacht is geconstateerd. De nu geconsulteerde regeling moet er voor zorgen dat banken voortaan ook vooraf bijdragen aan het DGS. Banken betalen dan elk kwartaal een bijdrage aan het DGS. Deze bijdragen vloeien in het depositogarantiefonds. Dit fonds wordt aangesproken wanneer er een beroep op het DGS wordt gedaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze regeling richt zich primair op alle banken die deelnemen aan het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Verwachte effecten van de regeling

De banken zullen voortaan elk kwartaal een bijdrage betalen aan het depositogarantiefonds. De lasten voor het DGS komen hierdoor gespreid in de tijd in plaats van ineens bij deconfiture van een bank.

Doel van de consultatie

Het kabinet verneemt graag van banken en andere betrokkenen een uitgewerkte reactie op de voorgestelde wijzigingen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Betrokkenen worden uitgenodigd om op het gehele voorstel te reageren.

Meer informatie

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht