Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel financieringsstructuur Handelsregister

Consultatie gesloten Economie

In het kort

Weten met wie je zaken doet. Dat is het doel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Met dit openbare register kan iedereen de gegevens van zakenpartners controleren. Dat biedt rechtszekerheid in het economische verkeer. Tegelijkertijd moeten de in het Handelsregister opgenomen persoonsgegevens voldoende beschermd worden. De KvK en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat treffen nu maatregelen om het evenwicht tussen die twee belangen bij te stellen.

Hoe werkt het nu?

Het Handelsregister bevat informatie over alle bedrijven, rechtspersonen en organisaties die economisch actief zijn, waardoor het mogelijk is om betrouwbaar zaken te doen. Van contact- en adresgegevens tot essentiële informatie zoals tekenbevoegdheid en de status van eventuele faillissementen. De dienstverlening van het Handelsregister is de afgelopen jaren gefinancierd door onder andere het tegen betaling beschikbaar stellen van deze gegevens.

Wat kan er dan beter?

De afgelopen jaren kwam dat echter met een prijs voor ingeschreven ondernemers, zij hebben namelijk steeds meer last van ongewenst gebruik van hun zakelijke gegevens. Gegevens die bij wet verplicht openbaar zijn worden bijvoorbeeld gebruikt voor marketingdoeleinden, terwijl daar geen toestemming voor is gegeven. Adresgegevens van individuen worden op internet gepubliceerd (doxing) en vooral steeds meer zelfstandige ondernemers hebben online en fysiek last van dreigende situaties.

Wat wordt er anders?

Om deze problemen tegen te gaan en te zorgen dat het Handelsregister mee blijft gaan met de tijd, wordt een aantal zaken verbeterd:

  • betere bescherming van persoonsgegevens
  • een rem op ongewenste directe marketing
  • een nieuwe vorm van het financieren van het Handelsregister

Ondernemers die ingeschreven staan kunnen voor een jaarlijkse bijdrage volop van de handelsregisterfuncties zoals uittreksels gebruik maken. Het verdienmodel van ongewenst datagebruik door derden valt hierdoor weg. Zo versterken we de effectiviteit en privacy van ingeschreven ondernemers in het Handelsregister en voorkomen we overlast van sommige marketeers.

Over welk deel van de plannen gaat deze consultatie?

Een belangrijk onderdeel van de plannen is de wijziging in de financiering van het Handelsregister. Ondernemers die ingeschreven staan, gaan hier een vaste bijdrage per jaar voor betalen. Dit maakt het mogelijk om de maatregelen tegen direct marketing te financieren en tegelijkertijd de privacy en fraudebestendigheid te versterken. Over dit onderdeel van de plannen gaat deze consultatie.

Reacties op deze consultatie53 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties