Fiscale verzamelwet 2024

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Gemert
Datum 15 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de Fiscale Verzamelwet 2024? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
De Btw-tarievenrichtlijn voorziet niet in een nadere overgangsregeling: met ingang van 1 januari 2025 wordt de regeling van artikel 28c van de Wet afgeschaft. Dit betreft dus in de praktijk een overgangstermijn van tweeëneenhalf jaar. Voor de praktijk van de kunsthandel is dit te kort. De handel in kunstvoorwerpen en antiquiteiten wordt gekenmerkt door soms zeer lange doorlooptijden. Kunstvoorwerpen zijn mogelijk lang geleden aangeschaft of geïmporteerd (dus lang voor 6 april 2022 de datum van aanname van de richtlijn) waarbij bij het vaststellen van de inkoopprijs rekening is gehouden met de huidige ruime toepassing van de margeregeling. Als nu het kunstvoorwerp eerst na 1 januari 2025 wordt verkocht onder het nieuwe regime (margeregeling is niet van toepassing) kan dit leiden tot een verlies van marge dan wel een verliesgevende transactie.
De de Koninklijke Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst in Nederland (Koninklijke VHOK) bepleit voor deze situaties een adequate overgangsregeling voor aankopen en importen van kunstwerken daterend van voor 6 april 2022.