Wijzigingsregeling i.v.m. geactualiseerde versies BRL en NTA 8800

Reactie

Naam Expertisecentrum Regelgeving Bouw (dr.ir. Nico Scholten)
Plaats DELFT
Datum 3 december 2022

Vraag1

Wilt u reageren op dit voorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Voor regelgeving geldt het volgende:
"Het vereiste van kenbaarheid van regelgeving brengt met zich dat de gebruiker van de verwijzingen in de regelgeving kennis moet kunnen nemen zonder met ongebruikelijke drempels te worden geconfronteerd, zoals bijvoorbeeld het geval zou zijn indien niet-vrijelijk beschikbare software vereist is om de informatie te kunnen lezen."

NTA 8800:2023 is voor niemand kenbaar want het document bestaat (nog) niet, op zijn vroegst per 01.01.2023 leert navraag bij het NEN. Dat betekent dat aan de basisvereiste niet is voldaan en deze consultatie dus pas na publicatie van NTA 8800:2023 kan worden gestart. Dus niet is na te gaan of de NTA na deze wijziging wel in overeenstemming is met de uitgangspunten die aan het Bouwbesluit 2012/BBL ten grondslag, zoals bijvoorbeeld de vrije indeelbaarheid. Is de problematiek van het bouwen van een cascowoning en het verkrijgen daarvan van een energielabel nu opgelost? Worden alleen die elementen bij de bepaling van de BENG-eigenschappen meegenomen die tot het bouwen en het bouwwerk behoren?