Regeling selectieprocedure gedwongen verkoop

Deze ministeriële regeling bevat nadere regels over de te volgen procedure indien wordt overgegaan tot gedwongen verkoop van een frequentievergunning.
Ook wordt nadere invulling gegeven aan de transparantievereisten zoals vermeld in de artikelen 7.1. en 7.3. binnen het kader van artikel 7.4.a (netneutraliteit) van Telecommunicatiewet (wijziging Rude).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-06-2013
Einddatum consultatie 07-07-2013
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De regeling bevat twee inhoudelijk onderwerpen:

1) De regeling bevat nadere regels over de te volgen procedure voor gedwongen verkoop. Gedwongen verkoop maakt het mogelijk om een vergunning, waarbij bijvoorbeeld de vergunninghouder niet voldoet aan de vergunningsvoorschriften, in de markt te houden. De vergunning kan daardoor sneller worden gebruikt door een andere vergunninghouder. Dit bevordert doelmatig gebruik van de frequentieruimte.

2) Een nadere invulling van de transparantievereisten in de regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (Rude) over de beperkingen die aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten of -netwerken kunnen toepassen. Deze beperkingen kunnen toegang tot of het gebruik van diensten en toepassingen betreffen, en maatregelen om congestie op het netwerk tegen te gaan.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gedwongen verkoop: Houders van frequentievergunningen, en partijen die geinteresseerd zijn in het verkrijgen van een frequentievergunning
Transparantievereisten: Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken- en diensten en eindgebruikers

Verwachte effecten van de regeling

Met gedwongen verkoop wordt het doelmatig gebruik van de frequentieruimte bevorderd. Voorheen kon de minister een ongebruikte vergunning enkel intrekken en opnieuw verdelen. Met
dit nieuwe instrument kan de vergunning relatief snel in zijn huidige vorm alsnog door een andere marktpartij in gebruik worden genomen. Dit levert tevens een voordeel op voor geïnteresseerde
kopers.
Met de nadere invulling van de transparantievereisten worden eindgebruikers beter en vollediger geinformeerd over de beperkingen die aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten of -netwerken kunnen toepassen inzake toegang tot of het gebruik van diensten en toepassingen en de maatregelen om congestie op het netwerk tegen te gaan.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie worden belangstellenden geïnformeerd over de regeling gedwongen verkoop en krijgt iedereen de mogelijkheid om hierop te reageren.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie de gehele ministriele regeling betrekken.
De basis van gedwongen verkoop ligt vast in artikel 3.19a van de Telecommunicatiewet en in de artikelen 19 tot en met 22 van het Frequentiebesluit 2013. Tevens wordt in verband met deze procedure de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2013 aangepast.
De basis voor transparantievereisten ligt in artikel 7.1, eerste lid onderdeel b, van de Telecommunicatiewet en artikel 7.3, eerste lid, onderdeel d en het vierde lid, onderdeel b en c, van de Telecommunicatiewet en in artikel 3.5b, derde lid, van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.