Nieuwe versie GeoPackage (standaard voor betere gegevensuitwisseling)

Reactie

Naam Gemeente Rotterdam (J Stedehouder)
Plaats Rotterdam
Datum 13 mei 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het advies van de experts om GeoPackage in de nieuwe versie (1.3.1) te blijven verplichten aan de overheid (‘Pas toe of leg uit’-verplichting) (paragraaf 1 van het expertadvies)?
Het blijven verplichten van Geopackage 1.31 is wat ons (gemeente Rotterdam) betreft prima. Het is logisch om de actuele versie te volgen. 

Vraag2

Wilt u reageren op de constateringen en conclusies van de experts over de criteria voor de lijst verplichte standaarden waarop zij GeoPackage hebben getoetst voor verplichting via de ‘Pas toe of leg uit’-lijst (paragrafen 5.1-5.4 van het expertadvies)?
Geen opmerkingen

Vraag3

Wilt u reageren op de adviezen van de experts (hoofdstuk 6 van het expertadvies)?
Geen opmerkingen

Vraag4

Wilt u reageren op het doorlopen proces en de samenstelling van de expertgroep (hoofdstuk 3 van het expertadvies)?
De expertgroep is wat ons betreft wat smal samengesteld. Wij missen in de expertgroep een afvaardiging vanuit de gemeenten en bredere vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven. Zeker gezien de opkomst en het gebruik van open source GIS-tooling lijkt het ons verstandig om leveranciers anders dan ESRi aan de expertgroep toe te voegen. 

Vraag5

Wilt u nog aanvullend commentaar geven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) in verband met de inhoud van dit expertadvies of het gevolgde proces?
Geen opmerkingen