Besluit directe bevraging gezagsmodule

Reactie

Naam Op persoonlijke titel (De heer S Oosterbaan)
Plaats Amsterdam
Datum 31 mei 2023

Vraag1

Welke opmerkingen en aandachtspunten wilt u meegeven?
De gezagsmodule maakt echt het verschil, wanneer de inhoud compleet en actueel is.
Compleet in de zin dat de module alle situaties van gezag aangeeft. Van de standaard situatie (ouders) tot en met door de rechter opgelegd gezag. En op termijn misschien rekening houdend met vrij willige machtigingen. Denk aan een jongeren van 16 jaar of ouder, die volgens de wet zelfstandig over zijn zorg mag beslissen, maar een ouder gemachtigd heeft om namens hem/haar te beslissen.
Actueel in de zin dat de module de gezagsverhouding aangeeft op een vrij op te geven peildatum. Standaard is, dat de situatie op het moment van de raadpleging met behulp van de module.