Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024

Consultatie gesloten Recht

In het kort

Het Besluit aanwijzing Halt-feiten wijst de strafbare feiten aan die, als ze zijn gepleegd door een minderjarige, met een Halt-afdoening kunnen worden afgedaan. Een Halt-afdoening is een buitengerechtelijke afdoening van een strafbaar feit voor minderjarige verdachten. Het huidige besluit dateert van oktober 2010. Sinds die tijd is een toename te zien van het aantal zaken dat met een Halt-afdoening wordt afgedaan,  waarvan het strafbare feit niet in het huidige besluit is opgenomen. Daarom is onderzocht welke zaken zich op dit moment lenen voor een Halt-afdoening. Naar aanleiding daarvan is bijgevoegd Besluit aanwijzing Halt-feiten 2024 opgesteld. Met dit conceptbesluit wordt het Besluit aanwijzing Halt-feiten geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige praktijk. Dit heeft tot doel de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te bevorderen.

De achtergrond voor de Halt-afdoening is het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), op basis waarvan jeugdstrafzaken daar waar passend en wenselijk buitenstrafrechtelijk dienen te worden afgedaan. Artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht vormt de basis voor de mogelijkheid voor een Halt-afdoening. Het Besluit aanwijzing Halt-feiten geeft daaropvolgend aan welke strafbare feiten geschikt (kunnen) zijn voor een Halt-afdoening. Een succesvolle Halt-afdoening voorkomt strafvervolging. Er volgt dan ook geen justitiële documentatie.

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties