Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Reactie

Naam dePublieksZaak (Ruud Heemskerk)
Plaats POLSBROEK
Datum 9 juni 2021

Vraag1

Hebt u opmerkingen bij dit wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
De Tijdelijke wet verkiezingen heeft een belangrijk doel gediend bij de Tweede Kamer verkiezingen. Echter, de voorbereidingen bij gemeenten waren gigantisch en hebben een hoop impact gehad. Drie dagen stemmen, briefstemmen, geschikte locaties vinden, voldoende bemensing realiseren.
In het huidige voorstel worden een aantal maatregelen teruggedraaid.
bij het lezen ervan vielen mij de volgende zaken op. Het instellen van een gemeentelijk stembureau voor het vervroegd stemmen om de stemopneming is een verduidelijking van de regeling. Het handhaven van het tellen eerder dan 21.00 uur ook. Het aanvangstijdstip van stemopneming is losgelaten (wordt nu gedurende de stemming). Dit geeft gemeenten ook de ruimte na 7.30 uur te beginnen.
Het tijdsstip waarop het vervroegd stemmen plaatsvindt wordt 7.30 tot 18.00 uur. Het laatste is een duidelijke wens van de gemeenten. Waarom 7.30 uur wordt gehandhaafd is niet genoemd. Ik kan me voorstellen dat het praktischer is dit van 9.00 tot 18.00 uur te doen. Hiermee komt de wetgever nog meer tegemoet aan de al grote werkdruk bij gemeenten.
Gemeenten zullen toch in het licht van de maatregelen omtrent hygiëne, afstand etc. locaties nodig hebben die hieraan voldoen. Ook het tijdig bestellen van allerlei materialen hiervoor is een issue. Afschalen is nu eenmaal gemakkelijker dan opschalen. Maar dat resulteert wel in hogere kosten. worden deze ongeacht gebruik wel vergoed?
Nu veel gebouwen weer geopend zijn zal het vinden van geschikte locaties lastiger worden. Dat geldt ook voor het vervroegd stemmen. Is het nodig en wenselijk om vast te houden aan het wettelijke minimum aantal vroegstembureaus?
Gemeenten hebben meer tijd en ruimte om de definitieve uitslag vast te stellen. De zitting van het hoofd- en centraal stembureau is daarom op maandag om 10.00 uur. Het fenomeen hertellen komt bij dit soort verkiezingen vaker voor dan bij andere verkiezingen. De gevoeligheid van een paar stemmen verschil met mogelijke vergissingen in het tellen maken het vaststellen van de definitieve uitslag extra beladen. De tijd tussen de zitting van het hoofd- en centraal stembureau en het onderzoek van de geloofsbrieven wordt hiermee wel significant korter. In het wetsvoorstel wordt verder niet gesproken over het tijdstip waarop de nieuwe raad aantreed. In de huidige regeling is dat op donderdag 24 maart. Wordt dit ook aangepast?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht