Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Tijdelijke wet verkiezingen covid-19

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 19 juni 2021

Vraag1

Hebt u opmerkingen bij dit wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Jammer dat het briefstemmen wordt geschrapt. Ik had niet de indruk dat er rond de Tweede Kamerverkiezingen zorgen waren over mogelijke fraude (vervalste briefstembiljetten die bij de stroom echte zouden zijn "bijgemengd").

Wel waren er aanloopproblemen doordat dit fenomeen nieuw was, waardoor niet iedereen begreep welke handelingen van de briefstemmer werden gevraagd. (Tip: maak de stempas iets groter dan de binnenenvelop, zodat in elk geval duidelijk is dat die daar niet in moet.)

Maar: iedereen kan voor zichzelf de afweging maken of deze aanloopproblemen een reden zijn om nog even niet van deze extra, nieuwe mogelijkheid gebruik te maken. Dat hoeft de overheid niet voor de burger te beslissen.

Wel goed dat de beide Kamers hebben gevraagd om een gedachtewisseling over briefstemmen (op aanvraag) voor alle kiesgerechtigden. Ik zie uit naar de internetconsultatie over dit onderwerp.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht