Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn betreffende herstructurering en insolventie geïmplementeerd. De richtlijn vereist dat ondernemingen met financiële moeilijkheden toegang hebben tot een stelsel waarmee zij hun schulden kunnen herstructureren. Daarnaast moeten insolvente ondernemers (natuurlijke personen) een tweede kans kunnen krijgen in de vorm van een volledige kwijtschelding van hun schulden. Ook bevat de richtlijn regels om insolventieprocedures efficiënt te laten verlopen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2021
Einddatum consultatie 03-05-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10793
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Ondernemingen/ondernemers, rechters, curatoren, bewindvoerders, herstructureringsdeskundigen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Aangezien dit wetsvoorstel aansluit bij bestaande regelingen, zijn de effecten naar verwachting zeer beperkt.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het implementatiewetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Downloads