Wijziging regelingen herstructurering examenstructuur rijbewijzen C en D en code 95

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Westland
Datum 17 juni 2022

Vraag1

U kunt via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. Verwacht u dat de regeling effect zal hebben op u of uw organisatie?
Nee niet direct, want ik ben al jaren in het bezit van al mijn rijbewijzen, maar mogelijk moet ik in de toekomst mijn code 95 actualiseren om na mijn pensioen als beroepschauffeur een paar uur in de week wat bij te verdienen.

Bijlage