Herziening kwalificatiestructuur mbo

De consultatie betreft het conceptwetsvoorstel herziening kwalificatiestructuur mbo.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-07-2014
Einddatum consultatie 29-08-2014
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

In de herziene kwalificatiestructuur mbo is sprake van keuzedelen naast kwalificaties.
De introductie van verplichte keuzedelen vergt wijziging van de wet- en regelgeving.
Het wetsvoorstel legt een juridische grondslag voor nadere uitwerking van voorschriften in het Examen- en kwalificatiebesluit en een aantal ministeriële regelingen.
Meer informatie over de herziening van de kwalificatiestructuur is te vinden op www.herzieningmbo.nl

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Wat betreft de nieuwe opleidingen gebaseerd op herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen: Studenten kunnen in hun beroepsopleiding kiezen uit verschillende keuzedelen.
• De mbo-scholen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van nieuwe opleidingen gebaseerd op herziene kwalificaties en keuzedelen.
• Het beroepspraktijkvormende deel van de opleiding moeten instellingen uitvoeren in samenwerking met leerbedrijven.

Wat betreft de herziene kwalificatiestructuur:
• De kenniscentra zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen.
• De Toetsingskamer SBB toetst de kwaliteit van elk herzien kwalificatiedossier, elk keuzedeel, de koppeling van elk keuzedossier aan de kwalificatie(s) en de gehele kwalificatiestructuur aan de hand van de betreffende kwaliteitscriteria uit het Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo.
• De SBB heeft de regie op de ontwikkeling en oplevering van herziene kwalificatiedossiers, kwalificaties en keuzedelen.

Verwachte effecten van de regeling

Voor de studenten:
• grotere kans op werk
• meer inhoudelijke uitdaging
• meer onderscheidend voor bedrijfsleven
• betere doorstroming

Voor mbo-scholen:
• (regionale) keuze in aanbieden keuzedelen; meer ruimte voor eigen onderwijsinvulling
• transparantie en slimmer programmeren
• minder grote variëteit aan kwalificatiedossiers en kwalificaties
Voor het bedrijfsleven:
• betere aansluiting op wensen arbeidsmarkt sneller inspelen op actuele ontwikkelingen in het beroepenveld

Voor instellingen voor hoger beroepsonderwijs:
• verbetering van de doorstroming naar het hbo.

Doel van de consultatie

De reacties worden betrokken bij de afwegingen over de bijstelling van het conceptwetsvoorstel

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op het gehele conceptwetsvoorstel herziening kwalificatiestructuur mbo. U hoeft overigens niet alle vragen te beantwoorden

Meer informatie