Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

Met het wetsvoorstel wordt de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen opnieuw vastgesteld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-11-2013
Einddatum consultatie 31-01-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel concentreert de wettelijke bepalingen over de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen in een nieuw Boek 6 in het Wetboek van Strafvordering. Hierbij worden bestaande procedures in aantal teruggebracht en gestroomlijnd. Administratieve verplichtingen worden beperkt en elektronische kennisgeving van gerechtelijke mededelingen ('elektronische betekening') wordt mogelijk gemaakt. De Minister van Veiligheid en Justitie wordt direct verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van deze beslissingen. Het openbaar ministerie verstrekt hiertoe alle ten uitvoer te leggen beslissingen aan de minister.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Veroordeelden, advocatuur, politie, openbaar ministerie, rechterlijke macht, (uitvoeringinstanties van) het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verwachte effecten van de regeling

De regeling van de tenuitvoerlegging wordt inzichtelijker voor burgers en professionals in de strafrechtspleging. Bij het Centraal Justitieel Incassobureau wordt een nieuwe dienst opgericht, het Administratie en Informatiecentrum voor de Executie (AICE). Vanuit het AICE wordt de tenuitvoerlegging van straffen namens de minister centraal gecoordineerd; betrokkenen worden sneller en vollediger geinformeerd voor een daadwerkelijke en voortvarende tenuitvoerlegging.

Doel van de consultatie

Een ieder die betrokken is bij de strafrechtspleging wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het conceptwetsvoorstel en de conceptmemorie van toelichting.