Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Reactie

Naam HLE Tie
Plaats den haag
Datum 5 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ”Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs”? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het zal ook gelden voor vavo scholen die formeel onder wet expesitie onderwijs (mbo) vallen. De leerlingen of studenten van vavo moeten ook inzage krijgen bij passend onderwijs. het zal geen leeftijdsgrenzen meer handhaven. het moet rekening met vavo-scholieren die ouder dan 18 jaar zijn passend onderwijs moet volgen.

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs te versterken? Waarom denkt u dat wel of niet?
Vavo-scholieren krijgen rijksbekostigde opleidingen. Dus het zal ook verplicht een budget voor onderwijsvoorzieningen voor vavo scholieren die ouder dan 18 jaar zijn.

Vraag3

Maakt het wetsvoorstel voldoende duidelijk dat scholen vrij zijn in hoe ze de mening van de leerling verwerken in het ontwikkelingsperspectief? Zo nee, heeft u suggesties om dit te verduidelijken?
het moet rekening met vavo-scholieren die ouder dan 18 jaar zijn.

Vraag4

Vindt u dat er voldoende wordt geluisterd naar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs? Heeft u suggesties op welke manier we kunnen bevorderen dat er meer naar leerlingen wordt geluisterd?
het moet gelden voor scholieren die ouder dan 18 jaar zijn die vavo opleiding volgen.

Vraag5

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
het heeft iets aanpassing nodig bij wet educatie en beroepsonderwijs. vavo-scholen vallen niet onder VO-wet maar onder wet educatie en beroepsonderwijs. het levert ongewenste effect bij vavo scholen die VO-wet moeten volgen. het moet aanpassingen nodig bij vavo scholen het zal meer mogelijk afstemmen met wet educatie en beroepsonderwijs.

Vraag6

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Bij passend onderwijs moeten vavo scholen en vo- scholen samenwerken bij rutte-leerlingen. De vavo-scholen moeten ook ondersteuning krijgen als scholieren die ouder dan 18 jaar en beperking hebben.

Vraag7

Wat vindt u van de maatregelen dat het schoolondersteuningsprofiel als apart document komt te vervallen en dat het extra ondersteuningsaanbod van een school wordt opgenomen in de schoolgids en daarmee dus jaarlijks wordt vastgesteld?
het geldt ook voor vavo-scholen. het moet ook worden opgenomen bij schoolgids van vavo scholen.

Vraag8

Wat vindt u ervan dat de leerlinggeleding en oudergeleding van de medezeggenschap adviesrecht houden (in plaats van instemmingsrecht) over de extra ondersteuning die in de schoolgids wordt opgenomen? Welke voor- en nadelen ziet u en waarom?
het moet ook gewenst bij vavo scholen. dus de vavo-leerlingen hebbne ook instemmingsrecht bij vavo scholen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht