Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Flevoland
Datum 30 juli 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ”Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs”? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Bizar dat er nu weer een systeem wordt toegevoegd. Wie gaat hierop toezien en met welk doel? Ouders staan zo weer tegenover de school. Jarenlang was ik vanuit cluster IV onderwijsspecialst/ABer. Dit was voor iedereen fantastisch! Helaas ging dit ten onder aan eigen succes.. LGF werd Passend Onderwijs. Ik ondervind nu als IBer sbo de vreselijke gevolgen: Reguliere scholen mogen niet doorverwijzen én moeten allerlei interventies doen alvorens er verwezen kan worden. OUDERS HEBBEN GEEN IDEE OF HEBBEN AL VAAK AANGEGEVEN NAAR HET SBO TE WILLEN. Het systeem staat dit niet toe! Heeft dus niets met een wet als deze te maken maar met de Wet Passend Onderwijs. De instroom bij ons op t sbo is nu groep 6 of 7 (!!!) GEEN LEESNIVEAU (inderdaad groep 3 niveau nog niet eens). Zelfvertrouwen is weg. En dan moeten wij in 2 jaar dit opkrikken?
Sta op ministerie! Er zijn inmiddels complete samenwerkingsverbanden met orthopedagogen in dienst die (schrik niet) systemisch werken: zij checken met zeker 2 orthopedagogen 1 leerling: Nee ze komen niet in de school maar lezen letterlijk de ingediende dossiers die basisscholen moeten indienen. Zij checken of alle papieren kloppen. Als dat zo is wordt er een TLV afgegeven.
En heeft het kind eindelijk zijn of haar toegangsbewijs.
Tja en dan hoor ik nu over inclusief onderwijs.... hoe dan?! Zorg dat de ABers weer in eren wordt hersteld los van een samenwerkingsverband en voorkom dat onderwijsconsulenten overlopen. Nog beter: zorg dat kinderen zsm kunnen worden verwezen. En stop met orthopedagogen in te zetten om systemen te checken. Mijns inziens is er een systeemcrisis die veel simpeler is op te lossen dan wat er nu weer gebeurt.

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs te versterken? Waarom denkt u dat wel of niet?
Nee
Ouders worden door niemand vertegenwoordigt sinds Passend Onderwijs is ingetreden. Voorheen was er de Ambulant begeleider die heel goed alle belangen vertegenwoordigde. Door deze wet voorzie ik eerder rechtzaken en conflicten

Vraag3

Maakt het wetsvoorstel voldoende duidelijk dat scholen vrij zijn in hoe ze de mening van de leerling verwerken in het ontwikkelingsperspectief? Zo nee, heeft u suggesties om dit te verduidelijken?
Wij hebben dit al in onze OPPs. Besef dat er veel ouders zijn die geen idee hebben
Sterker nog: ik lees hier het OPP. Een gemiddelde ouder weet niet wanneer school dit moet doen. Bovendien zegt de inhoud van een OPP weinig over de onderwijskwaliteit

Vraag4

Vindt u dat er voldoende wordt geluisterd naar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs? Heeft u suggesties op welke manier we kunnen bevorderen dat er meer naar leerlingen wordt geluisterd?
Een leerling heeft geen zicht op wat er geleerd moet worden. Onderzoek wijst o.a uit dat dit het niveau niet omhoog gaat.
Er wordt nu deze oplossing bedacht terwijl ik me serieus afvraag waarop u baseert dat dit de oplossing is. Er wordt nu iets gezegd maar het probleem ligt echt anders en de oplossing dus ook. Als het probleem het probleem niet is, is de oplossing niet de oplossing.

Vraag5

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Iedereen moet nu deze wet gaan leren? Weer een systeem erbij. Ik zie bedrijven al inspringen op deze wet... in ons systeem komen er gewoon een paar vragen bij die we beantwoorden. Maar ze kernvraag is: in hoeverre wordt dit kind in deze situatie daadwerkelijk beter??
Er ligt heel veel winst in de eerlijkheid van scholen naar ouders. Helaas kunnen veel IBers dit niet! Ouders te vriend houden, handelen vanuit oordelen en overtuigingen. Alle kinderen die ik binnenkrijg zijn al bekend vanaf groep 1!!!! Deze kinderen zijn te laat bij ons. Iedereen moet zich schamen en erkennen dat communicatie tussen ouders en scholen beter moet. Hoe? Ik denk heel graag mee omdat ik echt ideeën heb en veel ervaring waar geen wetgeving voor nodig is maar constructief communiceren

Vraag6

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
NEE. In almere hebben niet eens voldoende leerkrachten. En nu weer deze wet? Er zal weer iets worden opgetuigd en werkt alleen maar werkDRUKverhogend en werkGELUKverlágend!!! Weer een wijzend vingertje... wantrouwen is gewekt. Nog meer mensen die het onderwijs uitrennen

Vraag7

Wat vindt u van de maatregelen dat het schoolondersteuningsprofiel als apart document komt te vervallen en dat het extra ondersteuningsaanbod van een school wordt opgenomen in de schoolgids en daarmee dus jaarlijks wordt vastgesteld?
Bizar. Werkgelukverlagend

Vraag8

Wat vindt u ervan dat de leerlinggeleding en oudergeleding van de medezeggenschap adviesrecht houden (in plaats van instemmingsrecht) over de extra ondersteuning die in de schoolgids wordt opgenomen? Welke voor- en nadelen ziet u en waarom?
Geen mening