Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Reactie

Naam Mevr. LWR Van Hoek
Plaats Den Bosch
Datum 1 augustus 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ”Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs”? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Het zou heel fijn zijn als de school en leerkrachten, Iber hier open voor staan. En niet hun mening door duwen.

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs te versterken? Waarom denkt u dat wel of niet?
Ja het zou heel erg helpen als ouders meer inspraak zouden krijgen. En ook in het OPP.

Vraag3

Maakt het wetsvoorstel voldoende duidelijk dat scholen vrij zijn in hoe ze de mening van de leerling verwerken in het ontwikkelingsperspectief? Zo nee, heeft u suggesties om dit te verduidelijken?
Nee het is voor de scholen nog niet duidelijk genoeg, hier valt nog veel in te behalen.

Vraag4

Vindt u dat er voldoende wordt geluisterd naar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs? Heeft u suggesties op welke manier we kunnen bevorderen dat er meer naar leerlingen wordt geluisterd?
Er wordt nog niet voldoende geluisterd naar de leerling. Een leerling kan het nog steeds niet winnen van de leerkrachten. Hier is nog veel hulp nodig van de ouders.

Vraag5

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Inmiddels na jaren verdriet in het onderwijs zijn we terecht gekomen bij Ouders en Onderwijs. En daar hebben wij zoveel aan gehad waardoor er eindelijk stappen werden gezet op de scholen. Inmiddels op school nummer 7. En hier zijn ze tot leren toegekomen. Veiligheid en geborgenheid hebben ze echt nodig om tot leren toe te komen.

Vraag6

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Ja het is uitvoerbaar als er extra toezicht is, anders proberen de scholen toch om hun eigen weg te gaan.

Vraag7

Wat vindt u van de maatregelen dat het schoolondersteuningsprofiel als apart document komt te vervallen en dat het extra ondersteuningsaanbod van een school wordt opgenomen in de schoolgids en daarmee dus jaarlijks wordt vastgesteld?
Ja ik denk het wel. Maar toch blijft de extra controle nodig voor scholen.

Vraag8

Wat vindt u ervan dat de leerlinggeleding en oudergeleding van de medezeggenschap adviesrecht houden (in plaats van instemmingsrecht) over de extra ondersteuning die in de schoolgids wordt opgenomen? Welke voor- en nadelen ziet u en waarom?
Ja de leerlinggelediging en oudergelediging moeten het adviesrecht houden, want als dat er niet is dan gebeurd er van alles achter de gesloten deuren.