Huisvesting Nederlandse evacués

Reactie

Naam Anoniem
Plaats meerssen
Datum 13 maart 2024

Vraag1

Zijn er zaken waar bij deze regeling rekening mee moet worden gehouden?
Er moet opvang in de regio onderzocht worden.
Indien opvang in de regio niet mogelijk, kunnen mensen TIJDELIJK opgevangen worden.|
TIJDELIJK betekent: - verplicht terug naar eigen regio wanneer situatie het toe laat. Ongeacht hoeveel tijd er verstrijkt
- geen nareismogelijkheden familie
- geen eigen woning maar een veilige kamer
- kamer gratis verblijf en voedselbonnen. Zelf onderhouden.
- geen aanspraak op gezondheidszorg tenzij ernstige spoed.
Bij niet accepteren van de voorwaarden, ook GEEN OPVANG
Kortom, opvang tijdelijk en op basis van strenge afspraken die nageleefd worden.