Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Reactie

Naam Nederlandse orde van advocaten (b.c. F.H.A. Kuipéres)
Plaats Den Haag
Datum 28 mei 2021

Bijlage