Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Reactie

Naam Stichting Massaschade en Consument (Mw. L. Melcherts)
Plaats Oegstgeest
Datum 31 mei 2021

Bijlage