Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Reactie

Naam MM WIJCK van
Plaats ALMELO
Datum 22 mei 2021

Vraag1

Wilt u reageren op de Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
22-05-21,
ART II BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ; B: ART 1018 f WORDT ALS VOLGT GEWIJZIGD:
1: PROCEDURE COLLECTIEVE RECHTSVORDERING HEEFT GEEN GEVOLG VOOR ... PERSONEN WIER BELANGEN
IN DE COLLECTIEVE RECHTSVORDERING WORDEN BEHARTIGD.
COMMENTAAR: HIER WORDT WAARSCHIJNLIJK BEDOELD: GEEN STRAFBARE OF BEBOETBARE GEVOLGEN, AANGEZIEN DE WETSWIJZIGING ANDERS GEEN ZIN ZOU HEBBEN : DE UITSPRAAK ZOU GEEN GEVOLG SORTEREN VOOR DE COLLECTIVITEIT VAN CONSUMENTEN, WINNEN VAN HET PROCES ZOU GEEN GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE VORDERENDE PARTIJ . GEEN SCHADEVERGOEDING , OOK NIET BIJ TOEKENNING DOOR RECHTER.