Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Reactie

Naam Particulier (Peter Peereboom)
Plaats Hurdegaryp
Datum 6 januari 2022

Vraag1

De richtlijn bevat een facultatieve overgangsbepaling (artikel 32, tweede lid, van de richtlijn) inzake zelfbedieningsterminals die dienstverleners vóór 28 juni 2025 rechtmatig gebruikten voor het verlenen van diensten. Voornoemde bepaling biedt de mogelijkheid te bepalen dat deze terminals tot het eind van hun economische levensduur, maar niet langer dan 20 jaar na hun ingebruikname, gebruikt kunnen worden bij het leveren van vergelijkbare diensten.
De regering verneemt graag van betrokken partijen of, en zo ja waarom, het wenselijk wordt geacht dat in een dergelijke overgangstermijn voorzien wordt.
Wanneer de Richtlijn (EU) 2019/882 wordt geïmplenteerd zie ik graag dat ook voor het berichtenverkeer wordt betaald.
We betalen immers ook voor SMS en telefonie.
Mijn voorstel is voor de volgende diensten 5 eurocent per handeling/transactiete te betalen:
- betaalautomaten
- geldautomaten
- online-transacties
- e-mail
- whats-app
- chatberichten
Bovenvermelde diensten zijn juridisch allemaal berichten.
In de oorspronkelijke definitie van 'brieven' was het begrip 'berichten' ook opgenomen.
Voordat de Wet Verzelfstandiging PTT van 26 oktober 1988 operationeel werd, was de stellige boodschap van Koninklijke PTT Nederland NV dat het maatschappelijk belang na de verzelfstandiging centraal zou staan: helaas.
De opbrengsten van het berichtenverkeer kunnen besteed worden voor de Cultuursector en Monumentenzorg zodat het maatschappelijk belang en welzijn wordt behartigd.
Een mogelijke bijdrage.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht