Wijziging van onder andere de Les- en cursusgeldwet in verband met de aanpassing van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld

Consultatie gesloten Onderwijs en wetenschap

In het kort

Op dit moment is de wijze van indexering van het collegegeld, lesgeld en cursusgeld op verschillende niveaus van regelgeving vastgesteld. Het wetsvoorstel regelt de delegatiebepaling in de LCW, waardoor voor alle drie de gelden de indexeringswijze bepaald wordt op het niveau van AMvB. Het wetsvoorstel regelt tevens dat de uitzonderingen op de toepassing van de hardheidsclausules van de WSF 2000 en WTOS (i.e. begrippen partner, toetsingsinkomen, vreemdeling, en de Awir) komen te vervallen.