Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Ingebruiknamebesluit Besluit bouwwerken leefomgeving

Consultatie gesloten Huisvesting

In het kort

In dit besluit worden enkele wijzigingen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) aangebracht. De wijziging omvat het regelen van een ingebruiknamebesluit en een verduidelijking van de samenhang tussen de vergunningplicht en vergunningvrije bouwactiviteiten.

Deze wijziging van het Bbl strekt ertoe te regelen dat het bevoegd gezag, in het geval dat herstel van gebreken van een gebouw niet proportioneel is in relatie tot de doelen van de regels waaraan niet wordt voldaan, een besluit tot ingebruikname kan nemen als de verklaring van de kwaliteitsborger ontbreekt. Is herstel van de strijdigheid naar de mening van de initiatiefnemer niet mogelijk of disproportioneel, dan kan hij (gemotiveerd) verzoeken om gebruik toch toe te staan via een ingebruiknamebesluit.

Een tweede wijziging betreft een verduidelijking van de samenhang tussen de vergunningplicht op grond van de artikelen 2.25 en 2.26, vergunningvrije bouwactiviteiten op grond van artikel 2.27 en de meldingplicht op grond van artikel 2.17. In artikel 2.27 is geregeld dat bouwactiviteiten die op grond van de artikelen 2.25 of 2.26 vergunningplichtig zijn en vallen onder de regels van artikel 2.17 onder de meldingplicht vallen. Uit de regels bleek echter onvoldoende dat vergunningvrije activiteiten niet alsnog meldingplichtig zijn.

Reacties op deze consultatie9 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties