Wetsvoorstel tijdelijke afwijkende voorwaarde voor inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19

Onderwijs en wetenschap

In het kort

Het wetsvoorstel creëert een mogelijkheid om voor het studiejaar 2022-2023 (aspirant-)studenten in te schrijven voor het hoger onderwijs die ten gevolge van COVID-19 nog niet aan alle vooropleidings- of toelatingseisen voldoen bij de start van de opleiding.

Reacties op deze consultatie2 openbaar

Bekijk alle reacties