Wetsvoorstel instemmingsrecht en initiatiefrecht

Reactie

Naam Anoniem
Plaats De Bilt
Datum 1 juli 2024

Vraag1

Verduurzaming, bijvoorbeeld door dubbel glas, kost de verhuurder geld maar is beter voor het milieu. Tegelijkertijd bespaart de huurder door de verduurzaming op de energierekening.
Vindt u dat de huurder moet meebetalen aan de verduurzaming. Door een hogere huur evenredig aan de investeringskosten? Of door een hogere huur in verhouding tot de lagere energierekening?
De huurder zou een kleine bijdrage in de investeringskosten gevraagd kunnen worden, b.v. een tientje per maand.
Op voorwaarde dat deze bijdrage niet meer betaald hoeft te worden op het moment dat de helft van de investering is voldaan.
Aangezien het direct bekend is hoe hoog de investering is, kan meteen uitgerekend worden hoe lang er betaald moet worden. En geen gedonder met rente, gewoon het bedrag wat de aannemer krijgt.

Vraag2

Bij instemmingsrecht:
De huurdersvertegenwoordiging heeft al een belangrijke rol bij het normale overleg met de verhuurder. Bij verduurzaming wordt deze huurdersvertegenwoordiging belangrijker.
Vindt u dit goed? Kunt u toelichten waarom wel/niet?
Heel erg slecht.
De huurdersvertegenwoordiging heeft nu al niets te zeggen, zit er vaak voor spek en bonen bij.
De Overlegwet werkt niet. Woningbouwverenigingen horen de bewoners aan en doen vervolgens waar ze zin in hebben.
Leg vast in de wet:
Bij renovaties/verduurzaming is 70% positieve stemming van de bewoners met een vast contract vereist.
Het renovatieplan en sociaal plan moeten minimaal 2, liever 3 weken schriftelijk en in heldere taal in het bezit zijn van de bewoners.
Stemming gebeurt schriftelijk en anoniem, de telling wordt bijgewoond door een onafhankelijke notaris.
Er kunnen niet meer stemmen zijn dan vaste contracten.
Pas na het halen van een draagvalk van 70% goedkeuring, kan de peildatum worden vastgesteld.

Vraag3

Bij initiatiefrecht:
Er is rekening gehouden met het belang van de huurder én de verhuurder. Vindt u dat het wetsvoorstel een juiste balans aanbrengt? Of meent u dat het belang van ofwel de huurder ofwel de verhuurder te zeer in gedrang komt?
geen mening