Wetsvoorstel instemmingsrecht en initiatiefrecht

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hoorn
Datum 8 juli 2024

Vraag1

Verduurzaming, bijvoorbeeld door dubbel glas, kost de verhuurder geld maar is beter voor het milieu. Tegelijkertijd bespaart de huurder door de verduurzaming op de energierekening.
Vindt u dat de huurder moet meebetalen aan de verduurzaming. Door een hogere huur evenredig aan de investeringskosten? Of door een hogere huur in verhouding tot de lagere energierekening?
Een goede geïsoleerde woning is gewoon basiskwaliteit, die zonder huurverhoging behoort te worden aangeboden. Een woning heeft anno 2024 geen enkel maar dubbel glas, en spouwmuren, vloer en dak horen gewoon fatsoenlijk geïsoleerd te zijn. Dus voor dergelijke basale verduurzamingsmaatregelen geen huurverhoging. Dat ligt anders bij het aanbrengen van energieopwekkende installaties, zoals zonnepanelen en warmtepompen. Die wekken energie op en daarvoor mag een huurverhoging (of servicekosten) worden berekend die de investering dekt, wellicht onder de voorwaarde dat de kostenbesparing groter is.

Vraag2

Bij instemmingsrecht:
De huurdersvertegenwoordiging heeft al een belangrijke rol bij het normale overleg met de verhuurder. Bij verduurzaming wordt deze huurdersvertegenwoordiging belangrijker.
Vindt u dit goed? Kunt u toelichten waarom wel/niet?
Een belangrijkere rol van de huurdersvertegenwoordiging bij verduurzaming vinden wij belangrijk en verstandig. Wij hopen op een ontwikkeling waarin de huurdersvertegenwoordiging een goed zicht heeft op de wensen en belangen van de complexbewoners, en namens deze bewoners in overleg treedt met de woningcorporatie.

Vraag3

Bij initiatiefrecht:
Er is rekening gehouden met het belang van de huurder én de verhuurder. Vindt u dat het wetsvoorstel een juiste balans aanbrengt? Of meent u dat het belang van ofwel de huurder ofwel de verhuurder te zeer in gedrang komt?
Uitbreiding van het initiatiefrecht vinden wij verstandig en wenselijk. Het wetsvoorstel biedt voldoende mogelijkheden om de belangen van de verhuurder te waarborgen.