Wetsvoorstel instemmingsrecht en initiatiefrecht

Reageren op consultatie

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u achtergrondinformatie wilt bijvoegen. Neem geen persoonsgegevens op in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Direct naar document toevoegen

Vraag 1 van 3

Verduurzaming, bijvoorbeeld door dubbel glas, kost de verhuurder geld maar is beter voor het milieu. Tegelijkertijd bespaart de huurder door de verduurzaming op de energierekening.
Vindt u dat de huurder moet meebetalen aan de verduurzaming. Door een hogere huur evenredig aan de investeringskosten? Of door een hogere huur in verhouding tot de lagere energierekening?

Vraag 2 van 3

Bij instemmingsrecht:
De huurdersvertegenwoordiging heeft al een belangrijke rol bij het normale overleg met de verhuurder. Bij verduurzaming wordt deze huurdersvertegenwoordiging belangrijker.
Vindt u dit goed? Kunt u toelichten waarom wel/niet?

Vraag 3 van 3

Bij initiatiefrecht:
Er is rekening gehouden met het belang van de huurder én de verhuurder. Vindt u dat het wetsvoorstel een juiste balans aanbrengt? Of meent u dat het belang van ofwel de huurder ofwel de verhuurder te zeer in gedrang komt?