Wet regels gewezen bewindspersonen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hoogland
Datum 2 januari 2023

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel integriteit gewezen bewindspersonen? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.
Het wetsvoorstel gaat in op mogelijke belangenverstrengeling/misbruik van (informatie)positie door gewezen bewindspersonen.
Bij aanscherping van deze regels moeten ook de regels voor het aanvaarden van het ambt van bewindspersoon tegen het licht worden gehouden. Want net zoals het onwenselijk is dat een gewezen bewindspersoon een baan aanvaardt waarbij hij/zij of het bedrijf waar hij/zij gaat werken voordeel behaalt, is het ook onwenselijk dat iemand met een recent verleden in een bepaald bedrijf/bedrijfstak het ambt van bewindspersoon 'gebruikt' om zijn/haar voormalige werkgever te bevoordelen.
Zo moeten m.i. termijnen in de beide regelingen gelijk worden getrokken.