Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet toetsing economie en nationale veiligheid

Reactie

Naam MSc B.M. Groenendijk
Plaats Lisse
Datum 9 september 2020

Vraag1

Heeft u op- of aanmerkingen bij het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Ik vind het interessant te noemen dat dit wetsvoorstel juist nu wordt ingebracht.

Deze wet heeft een brede zin wat betreft nationale veiligheid.
Wordt deze wet ook van toepassing op de activiteiten die de zittende regering doet ondernemen? Aangezien die juist activiteiten aan het uitvoeren zijn die de nationale veiligheid ernstige aantasten.

Ik vind het een goed voorstel om dit te toetsen aangezien er op dit moment multinationals een aantal vingers in de pap hebben bij het overheidsbeleid. Aangezien deze multinationals activiteiten via de zittende regering uitvoeren met als doel vitale processen te beïnvloeden.
Ik denk daarom dat het belangrijk is deze toets zo breed mogelijk in te zetten en de activiteiten van de afgelopen decennia te laten meewegen.
De activiteiten tegen de nationale veiligheid kunnen namelijk over een periode van decennia worden uitgevoerd zodat ze onder de radar blijven van de toets.

Aan de andere kant kan deze toetsing de huidige multinationals / regering meer macht geven zodat verandering niet meer mogelijk is.
Als de zittende establishment meer dictatoriale trekken krijgt kan deze wet zo gebruik worden dat alleen veranderingen kunnen doorgaan die het dictatorschap in de hand werken en zo de multinationals die nu een dikke vinger in de pap hebben wat betreft nationale veiligheid deze naar hun hand kunnen zetten.

Daarnaast hoe zit het met het up-to-date houden van deze toetsing.
Aangezien de sensitieve technologische vooruitgang heel snel kan gaan, zodat er mogelijk overhaaste beslissingen worden genomen.
Deze sensitieve technologie kan ook zelf zo veel macht krijgen dat het de nationale veiligheid aantast. ik doel hier op beleidsaanpassingen die niet meer terug gedraaid kunnen worden. bijv toepassen van ongeteste (corona) vaccinaties, ongeteste 5G technologie, overhaaste energie transitie, privacy beleid, beleid tegen gezonde voeding, kunstmatige intelligentie etc etc.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht